ASL Scenarios and Wargaming Tournaments

Anmälan

Anmälan till årets Friendly Fire sker per email till Mikael Rydfalk, eller PM till densamme på krigsspel.se's forum.

Ange namn, adress, telefonnummer, e-mail samt eventuell specialkost.

Anmälan är bindade. Betalning sker på plats.

Glöm inte att ange om du ämnar deltaga i ASL-turneringen!

Avbokning

Senaste datum för helt avgiftsfri avbokning är 4 veckor före ankomst. Vid avbokning 4-3 veckor före ankomst debiteras 25%, 2 veckor före 75% och 1 vecka före ankomst 100%. Övriga bokningsregler enligt VISITAs rekommendationer.